Nesten halvparten av vanlige journalister stiller spørsmål ved objektiv rapportering

Read Time:3 Minute, 35 Second

En studie av vanlige journalister indikerer massiv uro i bransjen. Journalistene lider under publikums tap av tillit. Halvparten av de spurte mener imidlertid at kritikken er berettiget.

Mediebransjen er i bevegelse. En studie fra Otto-Brenner-stiftelsen gir tilsvarende resultater, og mainstream-journalistikken ser ut til å lide kraftig. Nesten to tredjedeler, nemlig 60 prosent av de 161 journalistene som deltok i en nettundersøkelse, føler seg tilsynelatende ikke lenger spesielt komfortable i sin bransje.

Journalister vil slutte

I det siste året, for eksempel, tenkte disse 60 prosentene gjentatte ganger på å «slutte» og snu ryggen til (mainstream) journalistikk. Denne tanken var spesielt attraktiv blant yngre mennesker. Årsakene deres inkluderer den “digitale endringen” og den “økonomiske krisen”, men også “offentlighetens tap av tillit til media”. Mer enn halvparten av de 161 mainstream-journalistene anser denne offentlige kritikken av ensidig eller ukritisk rapportering som i det minste delvis korrekt. Eller for å si det på en annen måte: Bare 47 prosent mener at rapportene er balanserte. Imidlertid er 70 prosent overbevist om sin balanse og 75 prosent av sin objektivitet.

Hele 88 prosent er imidlertid sikre på at de ikke vil bli instrumentalisert av politikk. Her er noen “selvvurdering”-resultater blant de 161 journalistene:

Tabell 6: Egenvurdering av journalistisk rapportering (i prosent), Tror du mottakerne: innad, journalister: innad generelt rapporterer objektivt? Tror du journalister generelt rapporterer objektivt: på innsiden? Rapporterer du objektivt? Tror du at mottakerne: på innsiden, journalister: på innsiden generelt, ofte rapporterer ensidig? Tror du journalister generelt ofte rapporterer ensidig? Rapporterer du ofte ensidig? Tror du at mottakerne: på innsiden, journalister: på innsiden generelt, lar seg utnytte av politikk? Tror du journalister generelt lar seg utnytte av politikk? Lar du deg instrumentalisere av politikk fra tid til annen? Synes du at mottakerne : inne , journalister : inne generelt rapporterer for ukritisk ? (Snarere) Uenig 51.6, 21.0, 13 17.2, 47.1, 70.3, 17.4, 72.4, 88.5, 23.7, Ubesluttet 26.1, 22.3, 11, 19.7, 26.5, 18.7, 23.2, 14.1, 7.7, 30.8, Enig (Lar) 22.3, 56.6, 75.9 63, 26.

I tillegg til den kvantitative delen av studien var det også en kvalitativ del bestående av 20 intervjuer med heltidsansatte journalister. Av disse jobber «tolv i printsektoren, tre for radio, fire for TV og en person utelukkende for en digital informasjonsplattform.» Men den «dramatiske endringen i journalistikken» kom også til uttrykk hos de 20 intervjuobjektene. Tre papirjournalister og en person fra TV oppga at de nå også jobber jevnlig for mediets nettplattform.

Høy belastning

35 prosent av de spurte var ekstremt bekymret for et «tap av kvalitet» i media: Dette var et resultat av «økt arbeidsmengde og enda større tidspress i sammenheng med digitalisering, økonomisering av deres faglige virksomhet eller manglende støtte fra mediehåndtering. I tillegg oppgir 95 prosent av studiedeltakerne at det er tap av tillit til journalistikk og at det er fordommer eller anklager mot profesjonen fra offentligheten.» 

Den vanligste anklagen som de intervjuede journalistene blir konfrontert med er «ensidig rapportering»: «Undersøkelsesresultatene viser også at 55 prosent av de spurte mediefolkene anser offentlig kritikk av journalistikk som delvis korrekt», 75 prosent klager på sparing, både på et personlig og økonomisk plan. To tredjedeler av de spurte på nett oppga at de allerede var slitne «før jobb». 40 prosent føler seg “emosjonelt tappet” på grunn av arbeidet. Frilansjournalister lider av dårligere lønn totalt sett, og hele bransjen lider under at journalistikken har mistet sitt rykte.

Forfatternes konklusjon basert på disse «utbrenthet»-indikatorene? Mediebedrifter og journalisters interesseorganisasjoner bør «utvikle felles tiltak for psykologisk helseledelse». Nettrespondentene er usikre på om medieselskapet deres setter «økonomiske mål foran journalistiske mål». 37,2 prosent «(heller) uenig» og 38,4 prosent «(heller) enig». Men for bare en fjerdedel av de 161 respondentene er hurtighet viktigere for arbeidsgiver enn kvalitet.

Du kan lese hele artikkelen fra Otto Brenner Foundation, skrevet av fire universitetsprofessorer, her. Stiftelsen har eksistert i 50 år og ble donert av «IG Metall» i 1972.

Hvis du er fornøyd med innholdet som politikere leverer så kan du bidra til nettstedets utgifter med en liten donasjon via PayPal-kontoen. Alle donasjoner brukes utelukkende til å betale for domener, abonnementer, bilderettigheter og vedlikehold av nettsiden. Link til paypal.

https://www.paypal.me/politikeren

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Previous post Er regjeringen den nye guden? – Totalitarismens religion
Next post På ordre fra Pentagon overtar Microsoft det ukrainske digitale nettverket
%d bloggers like this: