Media som krigstrommeslagere

Read Time:12 Minute, 48 Second

I stedet for å oppklare, egger dagens journalistikk konfliktene ytterligere.

Mediene og måten de rapporterer på og hva de rapporterer om har endret seg. Dette gjelder særlig rapporter fra krigs- og krisesoner, som Syria. Måten krigen ble fremstilt der fungerer som blåkopi for dagens syn på Ukraina. Anerkjente medier bør samle ulike perspektiver på en hendelse og om mulig vurdere den nøytralt. Det kan imidlertid ikke være snakk om dette i medias revurdering av Ukraina-konflikten. For mange kommer ensidig med munnen på den ukrainske versjonen av «sannhet», og gir enda mere næring til krigen.

Journalister sitter ved datamaskinen og er bare sjelden på åstedet. Knapt noen kilder fra biblioteker, bøker, fra personlige samtaler med øyenvitner, personlig forskning på stedet er samlet og sammenlignet med andre kilder.

Det presenteres knapt noen forskjellige perspektiver, som selvsagt — og ikke bare ved konflikter — eksisterer. Artikler viser til byrårapporter fra AFP , AP , Reuters , dpa – som alle har sitt hovedkvarter i vestlige hovedsteder. Medier fra andre deler av verden blir knapt lagt merke til og i så fall – som fra Russland eller Kina – presentert som “kontrollert”. Eller de blir utestengt.

Artikler viser til ukontrollerbare «sosiale medier», «borgerjournalister» eller sivilsamfunnsorganisasjoner, som ofte rapporterer om konflikter subjektivt og ensidig. Og det er medier som godtar rapporter fra hemmelige tjenester som – av sikkerhetsmessige årsaker, selvfølgelig – ikke er navngitt. Dette har økt betydelig de siste årene.

Som i Syria, også i Ukraina

Selv under Syria-krigen var det merkbart at mange medieoppslag ofte kom fra utlandet, fra Istanbul, Beirut eller Kairo. Situasjonen i Syria ble analysert i europeiske hovedsteder eller på konferanser av amerikanske tenketanker, og diskusjoner ble holdt om hvordan landets fremtid skulle se ut dersom – eller om – den sittende presidenten Bashar al-Assad ble styrtet.

Men hva har egentlig skjedd eller skjer i Syria? Hva skjedde, hva skjer i Ukraina? I journalistikken er det viktig å analysere og forstå en konflikt, en krig, for å kunne rapportere om den. Hver konflikt, hver krig har lokalt, regionalt og internasjonalt nivå. Hvert av disse nivåene har ulike interesser og ulike perspektiver.

Den vestlige verden snakker nå om «Putins krig» og et «russisk angrep» på Ukraina. Moskva, som ga troppene sine marsjordrene, snakker om en “spesiell operasjon”.

Alle som har fulgt historien de siste 30 årene vet at den handler om mer enn Ukraina. Spørsmålet er om den vestlige USA-ledede blokken av NATO, EU (EU) og partnere respekterer andre geopolitiske sentre og stater – som Russland – og deres sikkerhetsinteresser, eller om denne “vestblokken” støtter USA i å gjøre det “enkelt” til en verdensmakt” for å herske over jorden.

Den lange konflikten som nå har eskalert til krig har en historie. Dette betyr også at den vestlige påstanden om å være først, best og sterkest håndheves med kriger og kriser, med intervensjoner, militært og med «myk makt», med okkupasjon, angrep, økonomiske sanksjoner og andre midler.

Ufullførte oppgaver

Nå har denne krigen kommet til Europa. Det ville være journalistenes jobb å dekke historien, å gjøre konflikten og dens årsaker forståelig, slik at politikere ville bli oppfordret til å gjøre løsninger mulig uten ytterligere krig. Men journalistikk har blitt til propaganda.

Arbeidsmottoet til en fotografkollega er: “Du ser bare det du vet”. Det betyr at du må forberede deg hvis du vil melde fra. Dette gjelder spesielt i kriger, kriser og konflikter som oppstår fra mange nivåer og kompliserte sammenhenger. Journalister må finne ut av det på forhånd, de må finne ut av historien og spillerne. Først da kan man virkelig se, i betydningen forstå hva som skjer og rapportere godt om det.

Så hva vet vi om Ukraina? Hva er historien til dette landet, hva skjedde mellom Russland og den USA-ledede vestblokken der i Ukraina? Enkelt sagt, hvilke interesser har øst og vest der? Og hvordan kan vi fortsette å snakke til tross for krigsrykter? Hvordan kan vi posisjonere oss for å motstå propaganda, forvirring og fiendebilder?

For å forstå en konflikt er det nyttig å analysere de ulike nivåene – internasjonale, regionale og lokale. Det er også viktig å se på konflikten fra ulike perspektiver.

Hastighet i stedet for å se nærmere

For å forstå de ulike interessene og perspektivene, er det lurt å bruke de “7 journalistiske W-spørsmålene”. Det skal bemerkes at disse spørsmålene alltid må stilles i minst to retninger:

  • Hvem (gjorde noe)? – Hvem klarte ikke å gjøre noe?
  • Hva gjorde han)? – Hva klarte han ikke?
  • Hvor (gjorde han det)? — Hvor befinner spillerne seg?
  • Når (gjorde han det)? — Utvikling av opptrappingen
  • Hvordan (gjorde han det)? — Militært eller annet?
  • Hvorfor (gjorde han det)? — bakgrunnen til begge/alle aktører
  • Hvor (er informasjonen) fra? – Hva er kildene?

Journalistisk rapportering er kjedelig. Et arrangement skal sammenlignes med ulike kilder, og en journalist bør forsikre seg om deres opphav og troverdighet. Journalister må undersøke historien til en konflikt politisk, historisk og sosialt for å finne ut hvorfor noe skjedde, hvem som er alliert med hvem, hvem som er fiende med hvem og så videre. Allianser og fiendtligheter kan også endre seg i løpet av en konflikt hvis interessene til aktørene endres, noe som noen ganger kan skje svært plutselig.

Journalister må stille seg selv mange spørsmål hvis de vil rapportere seriøst om hva som skjer i en krigssone eller kriseområde, og det tar tid. Men dagens medier kjører full fart, gjerne på bakgrunn av ledelsens bestemte vei i sakene.

«Sosiale medier» som Twitter , Facebook , Instagram og reportasjer fra såkalte borgerjournalister, hvis opplæring og opphav ikke forklares nærmere, brukes i økende grad som kilder. Å være en representant for «sivilsamfunnet» skal visstnok være nok til at offentligheten i dag kan bevise sin troverdighet. Er det virkelig nok?

Kunstig intelligens og digitale analyser erstatter i økende grad kollegaer på stedet. Kilder i Tyskland er i økende grad fra én side og er ensidig i en krig eller konflikt, slik tilfellet er nå i Ukraina. De kommer fra vestlige nyhetsbyråer, fra vestlige militære eller humanitære operasjonssentraler, det vil si fra NATO eller EU. De kommer fra «eksperter» knyttet til aktører i konflikten. For eksempel er den ukrainske ambassadøren Andriy Melnyk en nesten konstant gjest på offentlig radio og TV.

Tilsidesatt journalistiske regler

I krigstid blir journalistiske regler vanligvis ikke fulgt av media. De blir en del av krigen og, i hvert fall i de involverte statene og alliansene, rapporterer de ensidig og sprer propaganda. Det er derfor tilrådelig å se på media fra andre land på andre kontinenter som ikke er direkte involvert. Hvis du forstår mer av deres syn på hva som skjer, lærer vi noe om oss selv og våre perspektiver. Å se på andres perspektiv er et godt korrektiv.

Men nok en gang ærekrenkes stemmer for dialog og fred, også i media. Folkeretten blir tilsidesatt og degenerert. Det er også derfor jeg har valgt partnerskap fra forskjellige steder i verden med forskjellige syn på sakene jeg deler.

I stedet for å påpeke urettferdighet, hykleri og løgner og la alle sider komme til orde slik at publikum kan få en idé og forstå den, følger media som krigstrommeslagere og trompetister fra tidligere hærer med politiske kriser og oppfordrer til eskalering. Derfor er alternative medier viktigere enn noen gang fordi vi bringer et perspektiv til border, nyanser og annerledes informasjon enn dagens vanlige medier.

På den andre siden er røster av indre-tysk eller indre-europeisk kritikk av handlingene til EU eller den føderale regjeringen unntaket. Ikke fordi de ikke finnes, men fordi de knapt har tilgang til media. Forbudet mot en rekke videoblogger og internettportaler under korona-pandemien har begrenset meningsmangfoldet i Tyskland enormt. I tillegg kommer det europeiske forbudet mot de russiske statlige nyhetskanalene RT Deutsch og Sputnik, som ble distribuert via Internett og satellitt.

Media i hybridkrig

Kringkasterne kan fortsatt nås via alternative lenker, men i for eksempel Østerrike er videresending av rapporter fra de russiske kringkasterne også straffbart. Rapporteringen har blitt – og her sikter jeg til en offiser i det østerrikske forsvaret – en del av et hybrid truende bakteppe. «Krig uten kamp» kaller militæret det. En krig ment å svekke og destabilisere en politisk motstander.

“Hybrid trussel” foregår i det skjulte, ofte ulovlig. Noen ganger også åpent. Hovedinnstillingen er Internett. Målet er hodet. Og uansett kan «hybridtrusselen» til enhver tid videreføres med militære midler – som en krig.

I følge dette er aktører i denne “hybridtrusselen” media, det er cybersektoren, det er manipulasjoner opp til og inkludert sanksjoner i den økonomiske, energi- og finanssektoren, det er diplomater og politikere, og det er fremmet av visse grupper i befolkningen i den respektive andre staten – den østerrikske offiseren snakker om “folkelig vold” – som fremmes på forskjellige måter – inkludert å være bevæpnet – for å vekke uro i fiendelandet. Det har vi sett i mange kriser og kriger de siste årene. I Jugoslavia, Afghanistan, Irak, Libanon, Jemen, Egypt og Syria – bare for å nevne noen.

Den nåværende krigen i Ukraina er en leksjon i hvordan journalistikken er i endring og media rapporterer i økende grad ensidig. De bruker visse begreper, lar visse samtalepartnere si sin mening og blir dermed et talerør for den ene siden av konfrontasjonen. Den andre siden blir ignorert eller fremstilt som årsaken til krisen. Dette gjøres for å «ta med» befolkningen i eget land og om nødvendig for å dempe upopulære regjeringsvedtak. Journalistikk blir propaganda.

Syria som en blåkopi

Syria var en slags blåkopi. Mange spørsmål måtte stilles for å forstå konflikten som startet i 2011. Ønsket alle syrere å styrte presidenten? Hva var kravene fra de mange ulike gruppene som demonstrerte? Har det vært samtaler mellom opposisjonen og regjeringen? Hvis ja, om hva, hvis nei, hvorfor ikke? Hva ville «Syrias venner», hva var målet for Tyrkia eller Qatar, hvis presidenter og kongepar fortsatt var så gode venner med den unge presidenten Assad? Bombet den syriske hæren og dens allierte Russland sykehus? Hvor kom beskjeden fra, hva skjedde egentlig? Hvem brukte giftgass, hvem var ansvarlig for massakren på sivile? Hvem undersøkte påstandene, hvem la fram bevis og hvordan ble det vurdert og av hvem?

Det er også mange spørsmål i Ukraina: Hvorfor invaderte russiske tropper og med hvilket formål? Hvorfor kunne ikke invasjonen og krigen forhindres? Hvem kunne ha forhindret eskaleringen og hvordan? Hvorfor grep ikke FNs generalsekretær inn for å forhindre krigen? Hvilken rolle spiller Ukraina for Europa og hvilken rolle for Russland? Bomber Russland sykehus? Hvem er militsene som kjemper med den ukrainske hæren? Hvorfor er det ingen tilbud om forhandlinger fra Europa, men heller våpen og sanksjoner? Og hvis det er tilbud om å forhandle, hvorfor rapporteres det ikke om det?

Seriøse og godt undersøkte svar på disse og andre spørsmål vil kunne forklare de respektive konfliktene og eskaleringene og tilby potensielle meklere, som i FN, et utgangspunkt for forhandlinger. Publikum kunne diskutere, stille spørsmål og påvirke myndighetene med egen virksomhet for å gripe inn på en medierende og ikke eskalerende måte. Seriøs medierapportering danner og bidrar til uavhengig meningsdannelse, noe som fremmer demokratisk samfunnsutvikling.

avklaring ikke ønsket

Det skjedde ikke eller skjer verken under krisen og krigen i Syria eller nå i konflikten om Ukraina Avklaring er ikke ønsket. Mesteparten av informasjonen er klassifisert som sann av de som anses som “de” opposisjonsmedlemmer (i Syria). Informasjon gitt av andre medlemmer av opposisjonen, den syriske regjeringen eller allierte av Russland, som har brakt og fortsetter å ta opp mye i FNs sikkerhetsråd, blir vanligvis ikke nevnt i det hele tatt eller – ofte kommentert av “opposisjonsmedlemmene” – presentert som løgn.

I Ukraina klassifiserer de store tyske ledende eller “kvalitetsmediene” ( bestemt av Ursula von der Leyen) den offisielle ukrainske representasjonen som korrekt.

Dagens videoslagord av den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj rapporteres mer fremtredende enn kritiske og opposisjonelle røster i Tyskland angående tilnærmingen til den føderale regjeringen og EU-kommisjonen. Oppfordringer til våpen og opptrapping fortrenger stemmene for dialog og nedrustning.

Men det russiske perspektivet, den lange historien, finnes ikke i de fleste medier: Oppløsningen av Sovjetunionen og løftene fra NATO om ikke å utvide lenger øst, krigen mot Jugoslavia og oppløsningen av landet, utvidelsen av NATO , Russlands forslag om sikkerhetsgarantier og Ukrainas nøytralitet.

Den undertrykte kunnskapen

Ned med våpene – er tittelen på en bok fra 1889 som gjorde Bertha von Suttner – forkjemperen for nedrustning og fred – kjent i hele Europa. Noen år senere ble det tyske fredsselskapet (DFG) stiftet i Berlin. Det har vært fredsbevegelser i Tyskland og Europa i mer enn 100 år, og likevel har disse tiårene vært fulle av kriger. Hvorfor? Hvorfor ble de ikke forhindret? Dette spørsmålet er viktig fordi:

«Det ville vært nok penger, nok arbeid, nok mat, hvis vi fordelte verdens rikdommer riktig i stedet for å gjøre oss til slaver av rigide økonomiske doktriner. Fremfor alt må vi imidlertid ikke la våre tanker og anstrengelser avledes fra konstruktivt arbeid og misbrukes til å forberede en ny krig.

Albert Einsteins ord om fred finnes i en liten bok med tittelen Why War? Kjernen i den lille boken er en brevveksling mellom Albert Einstein og Siegmund Freud fra sensommeren 1933. Kort tid etter brevvekslingen startet andre verdenskrig med den tyske Wehrmachts invasjon av Polen, med fryktelige ødeleggelser og USA’s bruk av atombomber i Hiroshima og Nagasaki.

Hvordan kan det ha seg at unge mennesker i Europa i dag vet hvordan de skal redde klimaet og likevel ikke vet nærmest noenting om årsakene til kriser og kriger?

Hvorfor ble ikke faren for krig i Ukraina sett? Fordi vi ble feilinformert? Fordi vi ikke tok nabolandet Russland på alvor? Fordi vi ignorerte krigen i Donbass som kriger i andre deler av verden? Fordi vi tror vi er de flinke med de riktige verdiene?

Det som nå skjer i Ukraina er en tragedie. Krig er alltid et nederlag for folk. Men det er også et resultat av en hovmodig vestlig politikk overfor den russiske føderasjonen som ikke er i stand til, eller kanskje ikke vil, gå i dialog.

Det nødvendige kompasset

Forfatteren Christa Wolf skrev i sin bok Kassandra:

«Man kan vite når krigen vil begynne, men når begynner førkrigen?
Hvis det fantes regler, måtte de gis videre.
I leire, graver i stein, skrevet dem ned.
Hva ville det stå? Det ville være blant andre setninger:
Ikke la deg lure av dine egne.”

Historien frem til en krig bestemmes av mange aktører, og hvis du virkelig ønsker å løse en konflikt og unngå krig, må den aldri skjules eller «rammes», som media sier i dag. «Ramme» er forsøket på å påvirke oppfatningen av informasjon på en bestemt måte gjennom bestemte formuleringer og perspektiver, slik at den huskes av adressaten og ikke fra et annet perspektiv.

Historien frem til en krig må heller aldri låses inn i et bestemt «narrativ», som er som propaganda, spesielt i krigs- og krisesituasjoner. Å presentere historien til en konflikt eller krig fra bare ett perspektiv og ignorere andre perspektiver eller deformere dem er uhistorisk og fører til falske nyheter, falske og interessedrevne nyheter.

Media trenger også et kompass. Hvis de ikke finner tilbake til sin egentlige jobb med å rapportere og rapportere for å opplyse og forstå andre realiteter, vil det bare bli reklame og propaganda i fremtiden. Da gjenstår det bare strategisk kommunikasjon rettet mot ensidige interesser. Da trenger ikke media lenger reportere og journalister, men PR-sjefer.

Hvis du er fornøyd med innholdet som politikere leverer så kan du bidra til nettstedets utgifter med en liten donasjon via PayPal-kontoen. Alle donasjoner brukes utelukkende til å betale for domener, abonnementer, bilderettigheter og vedlikehold av nettsiden. Link til paypal.

https://www.paypal.me/politikeren

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Previous post Toppekspert håner: Europas nåværende energipolitikk er så absurd
Next post Avslørt: Ukrainsk mafia selger Amerikanske haubitser
%d bloggers like this: