Store tap igjen fra økte dødsfall og sykdom i amerikansk livsforsikring

Read Time:3 Minute, 7 Second

Det femte største livsforsikringsselskapet i USA betalte ut 163 % mer for dødsfall blant arbeidere i alderen 18–64 år i 2021. Totale krav og fordeler økte med 6 milliarder dollar. Tallene viser igjen økte dødsfall og sykdommer i 2021 i forbindelse med vaksinasjonskampanjen.

Fem måneder etter at administrerende direktør i forsikringsselskapet One America rapporterte at dødsfall blant arbeidere i alderen 18-64 steg med 40 % i tredje kvartal 2021, har et mye større amerikansk livsforsikringsselskap, Lincoln National, rapportert om massive økninger i utbetalinger.

Dette fremgår av de årlige rapportene som er arkivert til hver delstats forsikringsbyrå, som er gjort tilgjengelig eksklusivt for Crossroads Report .

Rapportene viser en mer ekstrem situasjon enn økningen på 40 prosent i dødsfall i tredje kvartal 2021 som ble sitert av One America-sjef Scott Davison i slutten av desember – en økning han sa var bransjedekkende og som han den gang anerkjente som “opprørende ” og “store, enorme tall” og de høyeste dødstallene i livsforsikringsvirksomhetens historie.

Lincoln National Life Insurance Companys regnskap viser at selskapet utbetalte drøyt 500 millioner dollar i gruppelivsforsikring ved dødsfall i 2019, omtrent 548 millioner dollar i 2020 og hele 1,4 milliarder dollar i 2021.

Fra 2019, det siste normalåret før pandemien, til 2020, året for Covid-19-viruset, var det kun 9 prosent økning i gruppedødsfallsutbetalinger. Men i 2021, året vaksinen ble introdusert, økte gruppedødsfallsytelsen med nesten 164 prosent sammenlignet med 2020.

Lincoln National er det femte største livsforsikringsselskapet i USA, bak New York Life, Northwestern Mutual, MetLife og Prudential, ifølge BankRate.

Gruppelivsforsikringer dekker i de fleste tilfeller voksne i yrkesaktiv alder mellom 18 og 64 år hvis arbeidsgiver tilbyr livsforsikring som en fordel for sine ansatte.

Hvor mange dødsfall refererer økningen på 163 % til? Dette kan ikke fastslås ut fra dollarbeløpene på kontoutskriftene. Imidlertid, ifølge Society for Human Resource Management, er den gjennomsnittlige dødsfordelen fra en gruppelivsforsikring gitt av arbeidsgiver én årslønn.

Hvis median årslønnen til personer som dekkes av gruppelivsforsikring i USA er $70 000, kan det tilsvare 20 647 dødsfall som dekkes av bare det ene forsikringsselskapet. Det vil være minst 10 000 flere dødsfall enn i et normalt år for dette ene selskapet.

Regnskapet for de tre årene viser også en betydelig økning i ordinære dødsfallserstatninger, det vil si ytelser utbetalt etter individuelle livsforsikringskontrakter fremfor gruppekontrakter.

I 2019, basisåret, var dette tallet 3,7 milliarder dollar. I 2020, året for Covid-19-pandemien, steg den til 4 milliarder dollar, men i 2021, da vaksinen ble gitt til nesten 260 millioner amerikanere, steg den til 5,3 milliarder dollar.

Årsregnskapet til de andre forsikringsselskapene er under oppstilling og kontroll. Til dags dato har Lincoln National hatt de største økningene i dødsfall utbetalt i 2021, men Prudential og Northwestern Mutual oppnår også betydelige gevinster – gevinster som er mye større i 2021 enn 2020, noe som tyder på at kuren var verre enn sykdommen – mye verre.

Selskapets årlige pressemelding og pressemelding om resultater for første kvartal 2022 – der selskapet rapporterer et tap på 41 millioner dollar i gruppebeskyttelse – antydet en økning i salget. For første kvartal 2022 var økningen på 42 prosent. Selskapet nevner også at premiene er opp 4 prosent.

Interessant nok tilskriver Lincoln National tapet på 41 millioner dollar til “ikke-pandemisk sykelighet” og “uvanlige kravjusteringer” i pressemeldingen for resultater for første kvartal 2022.

“Dette skiftet ble drevet av ikke-pandemisk sykelighet, inkludert uvanlige skadejusteringer, og mindre gunstig avkastning innenfor firmaets alternative investeringsportefølje.”

Sykelighet betyr selvfølgelig sykdom. Mange mennesker er syke.

Hvis du er fornøyd med innholdet som politikere leverer så kan du bidra til nettstedets utgifter med en liten donasjon via PayPal-kontoen. Alle donasjoner brukes utelukkende til å betale for domener, abonnementer, bilderettigheter og vedlikehold av nettsiden. Link til paypal.

https://www.paypal.me/politikeren

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Previous post Folkemotstand mot WHO, Brasil erklærer at de heller trekker seg ut av WHO
Next post Hammad Al-Saaid blir pekt ut som hjernen bak mistenkt koronabløff
%d bloggers like this: