Regjeringen vil forandre lovverket for å innføre vaksinepass og demme opp for opinionen mot ikke vaksinerte

Read Time:2 Minute, 4 Second

Myndighetene sier at de vil innføre vaksinepass 2G, samme som Østerrike bruker for å “beskytte” uvaksinerte mot seg selv og vaksinerte som sprer smitte I samfunnet. Hvis det ikke er vaksinetvang så er det ihvertfall helsetvang. Men for meg blir det begge deler.

Definisjonen: Tvang er i helse- og omsorgstjenesten å gjøre tiltak som brukeren eller pasienten motsetter seg, eller tiltak som er så inngripende at en person normalt ville ha motsatt seg det. Alminnelige oppfordringer og ledelse med hånden regnes ikke som tvang.

Hvem av dere føler at dere trenger tvungen helsebeskyttelse? Skal 330.000 voksne mennesker få tvungen helsevern så må det begrunnes med ganske gode argumenter og de er ikke-eksisterende idag. Det er knapt noen under 40 år som har vært på sykehus, de fleste uvaksinerte I samfunnet er i denne gruppen. Tvungen helsevern som ikke utgjør helserisiko for seg selv eller andre er grov overtramp og brudd på grunnleggende rettigheter i det norske samfunnet

Lovverket sier en kun kan benytte tvang hvis det er nødvendig for å forhindre vesentlig helseskade for pasienten. Er det mulig å bevise at alle uvaksinerte blir utsatt for helseskade ved å forbli uvaksinerte?  Nei, dermed vil store deler av denne gruppen bli utsatt for menneskerettighetsbrudd ved fullbyrdet av tvungen helsevern.

Statssekretæren er fullt klar over at det ikke finnes noe lovverk i norge som gir grunnlag for gjennomføring av et slikt tiltak, loven sier nemlig,

“Smittevernloven gir adgang til å gi fullvaksinerte unntak fra smitteverntiltak som ellers gjelder, for eksempel arrangementsbegrensninger og skjenkestopp, og at dette dokumenteres med coronasertifikat. Forutsetningen er at det smittevernfaglig begrunnet, nødvendig og forholdsmessig”

Det smittevernfaglige er ute av vinduet for lenge siden, at det er nødvendig sier seg selv at det ikke er ihvertfall ikke for de uvaksinerte, det er heller ikke forholdsmessig. Alt dette vet de styrende politikerene og det er nettopp derfor de har bedt Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet om å finne opp et nytt lovverk som de kan innføre, er dette greit?

I tillegg viser forskning og studier gang på gang at det ikke har gjort noe forskjell fra eller til med slike pass innført i samfunnet og det andre er at stadig flere land skroter de samme passene. Det virker rett og slett tåpelig å innføre dette da. Eneste grunnen til dette må være for demme opp for en opinion som retter seg mot uvaksinerte slik som Jussprofessor Graver skriver I artikkelen i Dagbladet som du kan lese ved å trykke på bildet under her.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
25 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
50 %
Surprise
Surprise
25 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

2 thoughts on “Regjeringen vil forandre lovverket for å innføre vaksinepass og demme opp for opinionen mot ikke vaksinerte

Leave a Reply

Previous post Florida vil ikke håndheve vaksinasjonskrav for helsearbeidere
Next post Det går mot utsettelse av obligatorisk vaksine for helsepersonell I England
%d bloggers like this: