Går det virkelig ut over alt annet

Read Time:6 Minute, 9 Second

Det er vel på sin plass å omtale den kjente “15 pleiere på en uvaksinert pasient” artikkelen som går sin seiersgang. La meg bare si det tydelig her og nå, den reflekterer ikke realiteten i det hele tatt. Så la oss gå igjennom artikkelen. Behandlingen de viser til i artikkelen er ECMO-behandling, ECMObehandling etableres enten på operasjonsstuen eller på intensivavdelingen hvor pasienten får narkose under prosedyren, dette krever at man trenger en del ansatte til selve tilkobling. Men de aller fleste pasientene tåler å være helt eller delvis våken under prosedyren uten tillegg av medikamenter.

De fleste komplikasjoner ved dette kommer av bruk av blodfortynnende og videre bruk av kanyler og utstyr som kan gi blødninger og da trenger man ofte flere til å behandle. Uansett er dette en relativ kort prosess og dette kommer selvfølgelig ikke frem I artikkelen, for det passer ikke narrativet at det stort sett ikke står 15 pleiere i rommet og gir behandling, det opprinnelige tallet er 2 helsepleiere eller intensivpleiere per pasient.

Det er heller ikke forbeholdt kun uvaksinerte at man trenger 15 pleiere for tilkobling av pasient, dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke og dette fremkommer heller ikke i artikkelen, det som derimot medfører mere riktighet er at det er forskjell på behandling hos eldre pasienter og yngre pasienter derfor kan det gjerne føles som dette er noe som rammer uvaksinerte oftere. Men alt i alt er medianalderen for uvaksinerte 81år og for vaksinerte 82år når det gjelder dødsfall.

Det som heller ikke nevnes er at det er langt flere uvaksinerte som overlever på sykehuset enn vaksinerte pasienter, igjen dette har selvfølgelig med måten eldre pasienter behandles på sykehuset hvor yngre pasienter oftere legges til ECMObehandling, uansett så har disse pasientene til felles at de nærmest alle har underliggende alvorlige sykdommer utenom covid.

Samme prosedyre gjelder også for flere andre virus og ikke bare covidpasienter også folk som er vaksinerte mot influensa. Det som heller ikke kommer frem i artikkelen er at ECMObehandling svært svært sjeldent brukes i norge det er dermed et svært misvisende bilde og påstand om situasjonen. Det er nemlig ikke slik at alle i respirator og på intensiven får slik behandling slik som det tilsynelatende kan fremkomme i artikkelen, de lar den tenkingen være opp til hver enkelt istedenfor å bare si det som det er.

I norge finnes det 21 ECMOmaskiner, fordelt over hele Norge på over 60 sykehus og det tenker jeg og forteller en god del som ikke kommer frem I artikkelen. Ved Haukeland universitetssykehus har de 6 ECMOmaskiner, Overlege Stig Gjerde ved intensivmedisinsk seksjon ved sykehuset, sier at det ikke er lagt planer for å bruke maskinene under pandemien.

Så da har vi 6 stykker der som står ubrukt det er altså 15 stykker igjen i hele Norge. Sverige derimot har egne ECMOsenter med egne utdannede pleiere kun til denne behandlingen så helsesektoren blir ikke berørt av slik behandling så kan vi jo spørre om hvorfor ikke norge har det?

Effekten av ECMO-behandling på covid-19-pasienter er fortsatt svært usikker, ifølge norske leger, Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) kartlegger i disse dager effekten. Så dette er altså ikke noe som er standard bruk i norge, kanskje for en viktig pasient? En bidragsdonor? Hvem vet, det er ihvertfall ikke noe du og jeg får.

Oslo universitetssykehus (Ous) opplyser at de anser respiratorbehandling som like god som ECMO-behandling og at de opptar mye mindre ressurser i startfasen. Ullevål og Rikshospitalet har tilgang på åtte ECMO-maskiner, som er det samme antallet som under pandemien i 2009

“Vår strategi er å gi best mulig behandling for lungesvikt med respirator. Under covid-19 har vi klare holdepunkter for at slik respiratorbehandling er langvarig. Den gir like gode resultater som ECMO og krever mindre intensivressurser, skriver Øyvind Skraastad, klinikkleder ved anestesiavdelingen ved Ous”

Torvind Næsheim, spesialist i anestesiologi sier mangel på kompetent personell er en av årsakene til at behandlingsformen nå blir nøye vurdert under pandemien ved sykehuset i Nord-Norge. Sykehuset har tilgang på fire ECMO-maskiner.

De har altså ikke nok kompetent personell til å drive denne type behandling og det har altså absolutt ingenting med å gjøre med at det ligger flere uvaksinerte på sykehuset.

I artikkelen skriver de også 4-5 svært ressurskrevende pasienter hvor flertallet er uvaksinert, flertallet? 3 stykker? Sprengt kapasitet eller mangel på kompetente behandlere, uansett er tallet svært lavt sett opp mot andre land. Vi er altså heldige. Lengre ned i artikkelen avslører de seg selv. Sitat: “- I tillegg må vi ha opptil to sykepleiere per vakt for en slik pasient.”

I artikkelen fremkommer det som vanlig at FHI advarer om stort sykefravær hos ansatte, den byrden skal IKKE legges over på pasientene, det er ikke pasientene sitt ansvar at sykehusene skal kunne drives forsvarlig. Vi alle betaler skatt som skal gå til blant annet trygg og sikker behandling og helsehjelp hvis det skulle bli nødvendig, for de fleste av oss blir det jo ikke det og de ressursene kan de bruke på de som trenger det, vaksinert eller ikke.

Det er ikke slik at pasienter skal drive kreftbehandling før de blir syke eller får kreft “just in case” Slik at vi ikke bruker opp unødvendige ressurser. Det er ikke slik at vi skal operere folk før de faller og slår seg på fylla og det er ikke slik at folk skal tvinges i medisiner og vaksiner de mest sannsynligvis ikke trenger. Du tar heller ikke sovemedisin når du står opp i tilfelle du vil sove om kvelden, du får behandling og tar medisiner når du trenger dem og medisiner mot covid-19 det har vi, vi har i tillegg tidlig behandling av covid-19 pasienter som kan implementeres i prosedyren.

ECMObehandling er absolutt siste utvei når alt annet er prøvd og det er svært sjeldent disse maskinene blir brukt, Jeg erklærer derfor artikkelen, bildet og påstanden for svært misvisende og til dels feilaktig påstand om uvaksinerte da behandlingen brukes også på vaksinerte i middelalder og vaksinerte unge med underliggende sykdommer.

Den norske legeforeningen skriver I sin rapport følgende:

“ECMO-behandling er et tilbud til pasienter med kritisk respirasjonssvikt eller kritisk sirkulasjonssvikt. Dette er svært ressurskrevende behandling, som anses å være livreddende for en liten gruppe pasienter, men hvor indikasjonsstillingen ofte er gjenstand for diskusjon. Det kan ikke utelukkes at det kan være rimelig å forsøke ECMO på enkelte pasienter, men å opprettholde dette som et ordinært tilbud i forbindelse med pandemien er ikke i tråd med overordnede prioriteringsprinsipper.

ECMO-behandling legger beslag på mer personell og flere liggedøgn enn konvensjonell respiratorbehandling, Behandlingen er mindre aktuell for den aldersgruppen som synes å være hardest rammet av COVID-19 pandemien (eldre)”

“Høy alder er i seg selv tema derfor er selv et uegnet kriterium for å begrense adgangen til livsforlengende behandling, og bør kombineres med vurdering av ko-morbiditet og fysisk skrøpelighet.”

Det er blant annet flere yngre pasienter som er immunsupprimert enn hos eldre og derfor ender også flere yngre vaksinerte pasienter også i ECMO-BEHANDLING, det er ingen grunnlag for å påstå at flere uvaksinerte havner i denne type behandling enn vaksinerte. Isåfall bør de fremlegge tallene for ECMO-behandling i norge så vi kan ettergå påstanden.

Jeg velger derfor å kontre med et bilde fra ECMOsenteret i Danmark

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=299349085565162&id=100064702192802
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

2 thoughts on “Går det virkelig ut over alt annet

    1. I have a promised my 3200 followers on Facebook to keep the Page in norwegian becouse everything else out there is english. We have Google Translate widget on the Page and today it is pretty easy to translate Pages. But if you like what i write i can do a special on saturdays about everything i wrote the past week?

Leave a Reply to Politikeren Cancel reply

Next post Unødvendig testing av barn og unge
%d bloggers like this: